God Jul & Gott Nytt År!

Vi i styrelsen vill tacka alla för fint samarbete under det gångna året!

* Kör sakta inom området och helst endast vid behov.
* Tänk på att nyårsfyrverkerierna stressar många djur som inte tål fyrverkerismällar.

Efter nyår kommer vi på förekommen anledning att ta in en offert för rörelsestyrd extrabelysning på parkeringen. Vi har sagt upp avtalet med Aimo och avser skriva avtal med en mer ronderingsaktiv firma och med tydligare skyltning. Vi hoppas att detta ska bidra till att få ner antalet inbrott i våra parkerade bilar.

God Helg och sköt om er!

Avstängning av varm- och kallvatten onsdagen 25 oktober

Till alla hushåll i Mässan!

De nya fjärrvärmerören
De nya fjärrvärmerören kommer att kopplas in tisdagen 25 oktober. Detta dagsjobb kommer endast att marginellt märkas.

Omläggning av vattnet
Onsdagen 25 oktober  kl 8 – max16 kommer varm- och kallvattnet att vara avstängt pga omläggning med nya rör. Om arbetet blir klart före kl 16 kommer vattnet självklart att kopplas på tidigare.

Varm- och kallvattnet kommer alltså att vara avstängt under stor del av onsdagen den 25 oktober. Häll upp vatten innan för matlagning, dryck etc!

Nyhetsbrev 6 okt 2023

Nyhetsbrevet innehåller följande information:

Reparation av vattenläckan närmar sig slutet
Nu är allt grävarbete avslutat och avspärrningarna borttagna. I början av nästa vecka (troligen tisdag) avslutas arbetet med återställning av berörda markytor runt omkring som blivit skadade. Då kommer också container och maskiner att fraktas bort. Själva inkopplingen av de nya rören kommer förhoppningsvis att ske i vecka 42 (16-20 okt). Vi återkommer med mer info när det drar ihop sig. Asfaltytorna som blivit uppgrävda kommer att helt återställas efter vintern.

Stenar
Vi har fått ett antal stora stenar utplacerade inom samfälligheten. Syftet är att skydda våra gräsytor mot onödig bilkörning. Vi vet att det finns lite olika uppfattningar kring dessa stenar. Därför kommer vi att följa upp frågan längre fram och göra en utvärdering under nästa år.

Höststädning
Vi vill bara påminna om den kommande höststädningen lördagen den 28 oktober. Mer info kommer längre fram.

Nyhetsbrev 29 sept 2023

Nyhetsbrevet innehåller information om följande frågor:

Reparationen av fjärrvärmeläckan närmar sig slutet
Grävarbetena är nu avslutade. Under kommande vecka fylls schaktet igen. Därefter kommer de nya rören att kopplas in. Mer info kommer inom kort.
Trädbeskärningar
Vi har låtit beskära ett antal träd inom samfälligheten, bla några körsbärsträd och trädet närmast gemensamhetslokalen.
Papperskorgen vid parkeringen
Eftersom papperskorgen missbrukats med nedskräpning runt omkring som följd, har vi tyvärr tvingats tagit bort den.
Infoblad om sophantering
Vi har på förekommen anledning delat ut ett infoblad till alla hushåll om vilka sopor som är lämpliga för hantering i vårt soprum och vilka som ska till någon återvinningsstation. Vi vädjar till alla att respektera instruktionerna.
Stenar
Vi kommer inom kort att få ett antal stora stenar utplacerade för att förhindra onödig bilkörning på våra gräsytor.

Påminnelse om den kommande höststädningen lördagen 28 oktober. Mer info kommer.

Nyhetsbrev 11 september 2023

Det senaste nyhetsbrevet (kolla din mail) innehåller information om:

 • att vattenläckan i fjärrvärmesystemet nu ska lagas ordentligt
 • att arbetet påbörjas torsdagen den 14 september
 • att trasiga armaturer i lyktstolparna kommer att lagas
 • att bara slänga hushållsavfall i behållarna i soprummet
 • att kartonger, trädgårdavfall m.m. INTE får slängas i soprummet

Nyhetsbrev Valborg & 1 maj

Det senaste nyhetsbrevet (kolla din mail) innehåller information om:

 • att farthindren är på plats efter sandsopning och vårstädning
 • att arbetet med renoveringen av våra lekplatser påbörjats
 • att den lilla vattenläckan vi haft är provisoriskt lagad
 • att info om styrelsen och kommande möten uppdaterats här på webben
 • en påminnelse att hjälpas åt att hålla bommarna stängda så mycket det går

Glad Valborg och 1 maj! Sköt om er!

Vårstädning lördag 22 april

Kära grannar! Nu är våren här med stormsteg och med den kommer behov av lite vårstädning. Lördagen 22 april kl 9-12. Samling nedanför gemensamhetslokalen. Alla som deltar har rätt till lite ersättning (per hushåll). Blanketter kommer att finnas på plats. Eftermingel som vanligt med grillning och fika. Välkomna!

Obs! Containern till vårstädningen kommer att stå på de två besöksplatserna närmast infarten. Avspärrning från torsdag kväll till måndag!

Rapport från årsstämman 26 mars

Tack alla som medverkade på årsstämman söndagen den 26 mars. Det var hygglig uppslutning och bra diskussioner. Ett extra tack till revisorerna Gunilla och Fredrik och till Nathalie i valberedningen. Och ett mycket stort tack till Kristina Toth, som nu avslutar sitt mångåriga engagemang i styrelsen och samfälligheten!

Styrelsen

Den nya styrelsens sammansättning är som följer:
Ordförande: Ingvar Lundkvist
Ledamot / Sekreterare: Mohammed Al-Breihi
Ledamot / Kassör: Anna-Karin Ljusberg
Ledamot / Biträdande kassör: Per-Ove Melinder
Ledamot: Peter Csiky
Suppleant: Daniel Åderman
Suppleant: Jimmy Bergström

Kristina Toth lämnade styrelsen efter många år som sekreterare.
Som ny styrelsesuppleant invaldes Jimmy Bergström.

Nya avgifter fr.o.m. 1/7 2023

Mötet beslutade att bifalla styrelsen förslag till nya avgifter. Avgiften höjs med 5% och den extra 100-lappen till renoveringsfonden bibehålls.

Den nya månadsavgiften blir då 1989 kr plus 100 kr/månad för 3:a och 2676 kr plus 100 kr/månad för 4:a/5:a. Avgiften för parkering och garage höjs med 50 kr till 200/500 kr/mån.

Vi uppmanar alla att ansluta sig till autogiro. Blankett finns här Autogiro till mässan

För information om övriga frågor på stämman eller för en kopia på protokollet maila  styrelsen@samf-massan.se
Protokollet beräknas vara färdigt och justerat vecka 15.

Nyhetsbrev för jan/feb 2023

Det senaste nyhetsbrevet innehåller information om:

 • det avtal (trygg värme total) som vi har med SFAB (Södertörns Fjärrvärme AB) om vår fjärrvärme. Titta gärna in på SFAB:s hemsida, där man för tillfället beskriver vår typ av avtal i tre små videos.
 • att vi nu är momsregistrerade och lägger om all ekonomihantering till oss själva. Mer info kommer på årsstämman.
 • att några träd, bla den stora tallen vid flaggstången, kommer att fällas i februari.
 • att gemensamhetslokalen får lite uppfräschning med ny diskmaskin och spis.
 • påminnelse om årsstämman söndagen den 26 mars.

De som inte prenumererar på nyhetsbrevet får en utskrift i sina brevlådor.

Hör gärna av er till oss i styrelsen om det är något ni undrar över. 🙂

Skyltar, vinter, snö och underhåll

Det senaste nyhetsbrevet för november/december innehåller en hel del information om vad som skett, och kommer att ske, inom samfälligheten:

 • ComHem/Tele2:s nät till alla hushåll är servat och uppdaterat
 • Nya skyltar, informationstavla och spegel vid parkeringen är uppsatta
 • Varmvattenläckan (se förra nyhetsbrevet) är åtgärdad
 • Vinter och snöröjning. Snöröjningen har brister som vi jobbar med …
 • Ljusgranen vid flaggstången kommer som vanligt att lysa i vintermörkret
 • Nästa år kommer samfälligheten att vara momsregistrerad. Mer info om detta och mycket annat i de kommande nyhetsbreven

Hör gärna av er till oss i styrelsen om det är något ni undrar över. 🙂