Nyhetsbrev 6 okt 2023

Nyhetsbrevet innehåller följande information:

Reparation av vattenläckan närmar sig slutet
Nu är allt grävarbete avslutat och avspärrningarna borttagna. I början av nästa vecka (troligen tisdag) avslutas arbetet med återställning av berörda markytor runt omkring som blivit skadade. Då kommer också container och maskiner att fraktas bort. Själva inkopplingen av de nya rören kommer förhoppningsvis att ske i vecka 42 (16-20 okt). Vi återkommer med mer info när det drar ihop sig. Asfaltytorna som blivit uppgrävda kommer att helt återställas efter vintern.

Stenar
Vi har fått ett antal stora stenar utplacerade inom samfälligheten. Syftet är att skydda våra gräsytor mot onödig bilkörning. Vi vet att det finns lite olika uppfattningar kring dessa stenar. Därför kommer vi att följa upp frågan längre fram och göra en utvärdering under nästa år.

Höststädning
Vi vill bara påminna om den kommande höststädningen lördagen den 28 oktober. Mer info kommer längre fram.