GDPR

Den 25 maj 2018 träder en EU-förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

Mässans samfällighetsförening behandlar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, adress, postadress, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra medlemmar, bjuda in till stämma, administrera bokningssystem och på andra sätt kommunicera med samfällighetens medlemmar.

Mässans samfällighetsförening hanterar (lagrar och använder för kommunikation, debiteringar och kontrolluppgifter) endast medlemmars personuppgifter för samfällighetens arbete. Nödvändig information​​ tillgängliggörs​ för revisorer och myndigheter, för att dom ska kunna fullfölja sitt uppdrag.​ Grund för Mässans samfällighetsförenings personuppgiftshantering är det avtal som finns med medlemmar i och med medlemskap i samfälligheten.

Mässans samfällighetsförening tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av samfälligheten och den kommunikation som är nödvändig med samfällighetens medlemmar. Den information som samfälligheten behöver från medlemmarna beskrivs ovan och inga andra uppgifter registreras.

Vår ambition är att alltid ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen för Mässans samfällighetsförening vill vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om ni flyttat eller bytt telefonnummer.