Skyltar, vinter, snö och underhåll

Det senaste nyhetsbrevet för november/december innehåller en hel del information om vad som skett, och kommer att ske, inom samfälligheten:

 • ComHem/Tele2:s nät till alla hushåll är servat och uppdaterat
 • Nya skyltar, informationstavla och spegel vid parkeringen är uppsatta
 • Varmvattenläckan (se förra nyhetsbrevet) är åtgärdad
 • Vinter och snöröjning. Snöröjningen har brister som vi jobbar med …
 • Ljusgranen vid flaggstången kommer som vanligt att lysa i vintermörkret
 • Nästa år kommer samfälligheten att vara momsregistrerad. Mer info om detta och mycket annat i de kommande nyhetsbreven

Hör gärna av er till oss i styrelsen om det är något ni undrar över. 🙂

Nytt nyhetsbrev utskickat

Det nu aktuella nyhetsbrevet för september 2022 (skickas separat) innehåller en hel del viktig information. Det är lite mycket text, men det handlar om flera viktiga frågor inom samfälligheten. Hör gärna av er till oss i styrelsen om det är något ni undrar över. 🙂

 • Felsökning av blandare/varmvattenkranar
 • Svajig värme i elementen för tillfället
 • Uppdatering kring avtal för p-platser
 • Hösten i antågande med skadedjur/råttor
 • Soprummet är bara till för hushållssopor och matavfall

Vårfint i Mässan

Tack alla som bidragit under vårstädningen och gjort det fint i samfälligheten!
Överallt har det krattats, klippts och sopats. Lekplatserna har städats och blivit fina.
Städdagen avslutades med trevligt efterhäng vid gemensamhetslokalen kring korv, saft och kaffe och ”grannprat”. 🙂

Vårstädning m.m.

 • Städdag lördagen 23 april kl 9-12
  Samling och genomgång kl 9 nedanför gemensamhetslokalen.
  Arbetsuppgifter delas ut och alla måste fylla i en blankett för att få ersättning för dagens insatser. Efteråt samlas vi vid gemensamhetslokalen för fika och korvgrillning efter genomfört jobb 🙂
 • Farthindren och bommarna
  Farthindren kommer att utplaceras igen sista veckan i april.
  Under vår, sommar och höst ska bommarna vara stängda för allas säkerhet. 🙂
 • Besiktning av lekplatserna v. 17
  Under v. 17 kommer våra tre lekplatser att besiktigas. Därefter kommer styrelsen att diskutera hur vi går vidare med påfyllnad av sand och andra åtgärder (utifrån besiktningsprotokollen).

Nytt datum för sandsopning

Sandsopning är uppskjuten till nästa vecka pga vädret och kommer att ske onsdag 13 april och torsdag 14 april.

Om möjligt så parkera era bilar på annan plats, dagtid. Detta för att sopmaskinen ska kunna komma fram och för att slippa dammiga bilar. Om du behöver lämna bilen på parkeringen så var vänlig och sopa själv din parkering senast tisdag. Det går bra att sopa fram sand på gångvägarna framför huset men var vänlig och gör inte det förrän på tisdag så att vi slipper sandhögar att snubbla på.

Rapport från årsmötet den 27/3

Styrelsen

Den nya styrelsens sammansättning är som följer:
Ordförande: Ingvar Lundkvist
Ord ledamot / Kassör: Anna-Karin Ljusberg
Ord ledamot / Sekreterare: Kristina Toth
Ord ledamot: Per-Ove Melinder
Ord ledamot: Peter Csiky
Suppleant: Daniel Åderman
Suppleant: Mohammed Al-Breihi

Pähr Stenskytt lämnade styrelsen efter många år som kassör
Som ny styrelseledamot valdes Per-Ove Melinder in på fyllnadsval 1 år..

Nya avgifter fr.o.m. 1/7 2022

Mötet beslutade att bifalla styrelsen förslag till nya avgifter.
Avgiften höjs med 2% och den extra 100-lappen till renoveringsfonden bibehålls.

Den nya månadsavgiften blir då 1994 kr/månad för 3:a och 2649 kr/månad för 4:a/5:a.
Avgiften för parkering och garage förblir densamma (150/450 kr/mån)

Vi uppmanar alla att ansluta sig till autogiro. Blankett finns här Autogiro till mässan

För information om övriga frågor på stämman eller för en kopia på protokollet maila  styrelsen@samf-massan.se
Protokollet beräknas vara färdigt och justerat vecka 14.

Årsmöte 2022

Den 27 mars 19:00 har vi årsmöte i samfälligheten. I år har vi mötet som vanligt i samfällighetslokalen, inomhus.

Vi förväntar oss att alla följer rekommendationerna och stannar hemma ifall man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, då ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Kan man inte komma på mötet så kan man alltid skicka med någon en fullmakt. Enligt den återinförda Coronalagen kan en person företräda fler än en person.