Extra stämma

Alla medlemmar i Samfälligheten Mässan, även hyresgäster är välkomna på extra stämma.

Söndagen den 22/9 2019 kl 19.00
Lokalen Rapsodivägen 73

Välkomna
Styrelsen

Samfällighetslokalen

Observera att kylen och frysen i lokalen är trasiga för tillfället.

Om du har bokat lokalen och planerar på att använda kylen eller frysen som finns där kommer det inte vara möjligt på grund av haveri. Vi kommer givet vis att meddela så fort som det finns en fungerande kyl och frys igen.

Om det är någon som har en kyl/frys att donera tas den gärna emot för att installeras i lokalen.

Extra stämma

Alla medlemmar i Samfälligheten Mässan, även hyresgäster är välkomna på extra stämma.

Söndagen den 30 juni 2019 kl 19.00
Lokalen Rapsodivägen 73

Välkommna
Styrelsen

Vattenläcka, avstängning vattnet

Tyvärr så har våra vatten- och fjärrvärmeledningar slitits hårt under vintern och är i behov av reparationer. En läcka på varmvattenledningarna har observerats och reparationen är på gång.

På onsdag den 22/5 kommer schaktarbeten påbörjas i gångvägen mellan 5:an och 65:an.
Vägen kommer därför att stängas av, vattnet kommer stängas av periodvis under onsdagen och eventuellt fler gånger under torsdag och fredag om behov uppstår.

Information

Det har upptäckts ett mindre läckage på en vattenledning i vårt område.

Vattnet kommer att stängas av i hela området under reparationen på fredagen den 10/5/2019 mellan 9:00 – 15:00

Vårstädning

Nu är datumet för vårstädningen i samfälligheten spikat. Lördagen den 27 april, träffas vi kl 09:00 vid redskapsboden för att få information och bli indelade i arbetsgrupper. När vi är klara framåt kl 12:00 bjuds det på något att äta, saft och kaffe.

Varmt välkomna.

Grannsamverkan är viktigt

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslingar genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis.
Polis/kommun har i första hand kontakt med kontaktombuden och är en länk mellan polis/kommun och de boende. Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är även de boende som tar initiativ till att starta Grannsamverkan i området.

Om vi vill ha ett säkrare och tryggare område så är det viktigt att alla hjälper till med grannsamverkan T.ex som att läsa informationen som går ut om brott i vårat närområde.