Råttor

Flera boende i området har den senaste tiden sett råttor, råttor trivs där det finns människor. Det är viktigt att vi håller råttor borta från våra hus eftersom råttor sprider smitta via sin urin och avföring och gnager sönder elledningar och isolering.

Enkla tips och råd:
• Stapla inte trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden.
• Matar ni fåglar, ta upp spillet som hamnat under fågelbordet och plocka bort ev. löst frö på och under fågelbordet.
• Håll rent under altaner och låga balkonger. ”Bråte” utgör skydd för gnagarna.

Det är varje enskild radhusägares ansvar att ta kontakt med en skadedjursbekämpare om man får problem med råttor eller liknad. Skadedjursbekämpning ingår för det mesta i en normal villaförsäkring.
Läs mer om skadedjur på Anticimex hemsida. https://www.anticimex.com/sv-SE/skadedjursproblem

Vårstädning

Nu är det dags för vårstädning. Lördagen den 28 april. Då träffas vi kl 09.00 vid redskapsboden för att få information och bli indelade i arbetsgrupper. När vi sedan är klara framåt kl 12.00 bjuds det på korv, saft och kaffe.

Vi klurar också på några små överraskning för att göra dagen lite roligare. Mer information kommer snart.

Varmt välkomna.

Höststädning

Datum för höststäddagen är,  Lördagen den 28 oktober.  Då träffas vi kl 09.00 vid redskapsboden för att få information och bli indelade i arbetsgrupper. När vi sedan är klara framåt kl 12.00 bjuds det på korv, saft och kaffe.

Varmt välkomna.

Nedre delen av lokalen

Den nedre delen av samfällighetslokalen behöver renoveras/fräschas upp. Vi i styrelsen undrar om ni har några förslag till vad denna del av lokalen kan användas till. Alla tankar och idéer välkomnas – ju fler desto bättre. Målet är att lokalen kommer alla till nytta och inte står oanvänd.

Styrelsen kommer ta ställning till alla förslag och presentera förslagen som är genomförbara vid nästa årsmöte (2018).

Skicka ett mejl till styrelsen@samf-massan.se med ämnesraden ”Lokalrenovering”

Vårstädning

Nu är det dags för vårstädning. Lördagen den 29 april.  Då träffas vi kl 09.00 vid redskapsboden för att få information och bli indelade i arbetsgrupper. När vi sedan är klara framåt kl 12.00 bjuds det på korv, saft och kaffe.

Varmt välkomna.

Avier

Det har kommit många frågor om möjligheten att betala samfällighetsavgiften kvartalsvis.

Idag, den 19/3, har alla fått tre stycken avier i brevlådan – en för april, en för maj och en för juni. Den som vill kan betala samtliga avier på en och samma gång – men det är då viktigt att göra tre separata inbetalningar – en för varje avi. Varje avi har ett eget avinummer och det är avinumret som berättar vem betalningen kommer från.

Det går naturligtvis bra att betala som vanligt, innan sista förfallodatum (vilket är den sista i månaden).

 

Höststädning

Nu är det dags för höststädning, Lördagen den 22 oktober träffas vi kl 09.00 vid redskapsboden för att få information och bli indelade i arbetsgrupper. När vi sedan är klara framåt kl 12.00 bjuds det på korv, saft och kaffe.

Väl mött
OBS ny tid 09:00-12:00