Höststädning

Välkommen till höstens städdag!

I våras ställde vi in städdagen helt, men om vi alla hjälps åt och håller avstånd tror vi att vi kan genomföra höstens städdag. Vi vill betona att städdagen är helt frivillig och känner en sig obekväm på något sätt så bör en undvika att delta.

Vi förväntar oss att alla följer rekommendationerna från FHM och stannar hemma ifall man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Då ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Vi träffas på lördagen den 24:e oktober klockan 9.00 vid redskapsboden.

Arbetsuppgifter delas ut och alla prickas av för att få ersättning för dagens insatser. Underlag för ersättning finns att hämta på hemsidan under ”Dokument -> Underlag – Städdag.pdf ” men kommer också att delas ut.

På grund av rådande omständigheter, kommer vi inte ha gemensam korvgrillning och fika.

Hoppas att vi får en fin förmiddag tillsammans!

Mvh Styrelsen

Avstängt varmvatten

Imorgon 19/5 mellan 08:00 – 16:00 kommer varmvattnet vara avstängt periodvis. Detta gäller primärt övre delen av mässan.

Detta är i samband med reparationen av vattenläckan som vi letade efter tidigare i våras.

Vattenläckan är på samma plats som en tidigare läcka utanför samfällighetslokalen i backen, den nya läckan beror troligtvis på sättningar i marken.

Vi kommer att kalla till ett informationsmöte när vi har mer information om vad kostnaderna är för reparationen och hur vi hoppas lösa det ekonomiskt.

Årsmötet 2020

Den 17 maj har vi årsmöte i samfälligheten. Vi kommer att ha årsmötet utanför samfällighetslokalen oavsett väder och vind.

Vi ber om att inte mer än en person per hushåll närvarar vid mötet – detta för att begränsa smittspridning och hålla oss till myndigheternas riktlinjer.

Vi förväntar oss att alla följer rekommendationerna och stannar hemma ifall man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, då ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Kan man inte komma på mötet så kan man alltid skicka med någon en fullmakt. Glöm inte att en fullmakt ska bevittnas av två personer.

Vårstädning

Vi har beslutat att inte ha någon gemensam städdag denna vår, området är ganska välstädat och omständigheterna i samhället gör att vi vill minimera social kontakt. Det kommer inte finnas någon container för trädgårdsavfall i området.

Årsmöte

Den 17 maj gör vi ett nytt försök till årsmöte. Vi kommer att sträva efter att ha årsmötet utanför samfällighetslokalen. Om det är möjligt, ber vi om att inte mer än en person per hushåll närvarar vid mötet – detta för att begränsa smittspridning och hålla oss till myndigheternas riktlinjer. Vi förväntar oss att alla följer rekommendationerna och stannar
hemma ifall man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, då ska
du försöka låta bli att träffa andra människor. Kan man inte komma på mötet så kan man alltid skicka med någon en fullmakt. Glöm inte att en fullmakt ska bevittnas av två personer.

Inspektion av krypgrund

Det vore bra om alla fastighetsägare till 3:or kunde göra en inspektion av sin krypgrund. Det är bara 3:orna som har en krypgrund att inspektera. Krypgrunden kommer man åt genom en lucka i golvet ned till den.

Kulvertarna under 4/5:or inspekteras av styrelsen och inspekteras minst 2 ggr per år t.ex. i samband med vår- och höststädning, eller oftare om behov finns.

Inspektionens syfte är att hitta läckage på värme-, vatten- och avloppsrör så tidigt som möjligt och på så sätt förebygga omfattande kostnader för samfälligheten. Om någon form av läckage upptäcks måste styrelsen kontaktas omedelbart.

Styrelsen har som önskemål att få in underlag från dessa inspektioner. Vi har ett enklare dokument som fastighetsägaren kan fylla i och lämna. Vi hoppas att samtliga fastighetsägare lämnar in ett underlag så fort som möjligt

Länk till dokumentet

Årsmötet skjuts upp

Årsmötet skjuts upp!

Med anledning av att Regeringen från och med söndag inför förbud mot sammankomster med fler än 50 personer, kommer vi skjuta upp årsmötet.

Vi återkommer med ett nytt datum och med en ny kallelse, när Regeringen meddelar om att restriktionerna lättas upp.

Mvh Styrelsen samfällighetsföreningen Mässan

Årsmötet

Vi har fått frågan om vi kommer ställa in/flytta årsmötet.

Vi har för avsikt att genomföra mötet som planerat på söndag den 29/3 klockan
19:00, såvida inte omständigheterna förändras.

Det finns i nuläget inget hinder för att genomföra mötet enligt folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Vi förväntar oss att alla följer rekommendationerna och stannar
hemma ifall man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, då ska
du försöka låta bli att träffa andra människor.
Om folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras kommer vi att följa dom även
med kort varsel.

Vi ser fram emot att träffa så många som möjligt på söndag, väl mött.

Mvh Styrelsen samfällighetsföreningen Mässan

Årsstämma 2020

Väl mött söndagen den 29/3 klockan 19:00 för årsstämma i samfällighetslokalen. Alla ska ha fått en kallelse i sin brevlåda tidigare under mars. Vi hoppas att alla som kan kommer på årsmötet. Med vänliga hälsningar Styrelsen