Sandsopning

Vi har fått information om att nu vecka 13 på onsdag, 31/3 kommer sandsopning att ske i vårt område. Sopa gärna ut sand från kanterna av gångvägen inför maskinsopningen.
Om möjligt parkera era bilar någon annanstans på onsdag så att maskinen kommer åt så mycket som möjligt av parkeringen.

Årsmöte den 28 mars kl 14:00

Den 28 mars klockan 14:00 har vi årsmöte i samfälligheten. Vi kommer att ha årsmötet utanför samfällighetslokalen oavsett väder och vind.

Vi ber om att inte mer än en person per hushåll närvarar vid mötet – detta för att begränsa eventuell smittspridning och hålla oss till myndigheternas riktlinjer, det är viktigt att alla håller lämpligt avstånd till andra också.

Vi förväntar oss att alla följer rekommendationerna och stannar hemma ifall man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, då ska du låta bli att träffa andra människor.

En tillfällig lag har införts för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor under pandemin. För samfälligheter gäller följande:

https://bolagsverket.se/om/oss/corona/tillfallig-lag-for-att-underlatta-att-halla-bolags-och-foreningsstammor-1.20812#samfallighethetforeningar

Kan man inte komma på mötet så kan man alltid skicka med någon en fullmakt.

Fullmakten finns tillgänglig under Dokument->Fullmakt 2021.pdf

Avstängning av kallvatten, varmvatten & fjärrvärme

På onsdag 10/2 vecka 6 mellan 08:00-16:00 kommer kallvatten, varmvatten och fjärrvärmen att stängas av. Detta är för att den sista inkopplingen av dom nya rören ska kunna göras i den övre delen av området.

Detta kommer drabba den övre delen av området mest men kan även drabba hela området.

Är ni hemma tappa upp vatten innan så det finns och kör inte tvätt/diskmaskiner

Gemensamhetslokalen

Från och med söndagen den 10 januari kommer maxgränsen på åtta deltagare att gälla även privata tillställningar i fest- och föreningslokaler. Det beslutade regeringen med hjälp den nya pandemilagen

På grund av detta får det i gemensamhetslokalen inte vistas fler än 8 personer vid ett och samma tillfälle, barn är inräknade i detta. Alla som lånar lokalen är måste se till att detta följs.

Läs mer om detta på https://www.regeringen.se/

 

Fjärrvärmereparation

Nu äntligen har rören kommit och nästa vecka startar arbetet med att byta ut fjärrvärmerören på övre området.

Vi vet ännu inte exakt hur lång tid som arbetet kommer att pågå men grävaren har lovat att vägarna i möjligaste mån kommer att vara farbara, räddningstjänsten måste bla kunna ta sig fram.

När alla rör ligger på plats kommer det att bli ett kort avbrott i fjärrvärmeförsörjningen när man kopplar på de nya rören till systemet. OBS Det kan då bli nödvändigt att lufta elementen. Börja alltid med elementen på övervåningen och gå nedåt.

Höststädning

Välkommen till höstens städdag!

I våras ställde vi in städdagen helt, men om vi alla hjälps åt och håller avstånd tror vi att vi kan genomföra höstens städdag. Vi vill betona att städdagen är helt frivillig och känner en sig obekväm på något sätt så bör en undvika att delta.

Vi förväntar oss att alla följer rekommendationerna från FHM och stannar hemma ifall man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Då ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Vi träffas på lördagen den 24:e oktober klockan 9.00 vid redskapsboden.

Arbetsuppgifter delas ut och alla prickas av för att få ersättning för dagens insatser. Underlag för ersättning finns att hämta på hemsidan under ”Dokument -> Underlag – Städdag.pdf ” men kommer också att delas ut.

På grund av rådande omständigheter, kommer vi inte ha gemensam korvgrillning och fika.

Hoppas att vi får en fin förmiddag tillsammans!

Mvh Styrelsen

Avstängt varmvatten

Imorgon 19/5 mellan 08:00 – 16:00 kommer varmvattnet vara avstängt periodvis. Detta gäller primärt övre delen av mässan.

Detta är i samband med reparationen av vattenläckan som vi letade efter tidigare i våras.

Vattenläckan är på samma plats som en tidigare läcka utanför samfällighetslokalen i backen, den nya läckan beror troligtvis på sättningar i marken.

Vi kommer att kalla till ett informationsmöte när vi har mer information om vad kostnaderna är för reparationen och hur vi hoppas lösa det ekonomiskt.

Årsmötet 2020

Den 17 maj har vi årsmöte i samfälligheten. Vi kommer att ha årsmötet utanför samfällighetslokalen oavsett väder och vind.

Vi ber om att inte mer än en person per hushåll närvarar vid mötet – detta för att begränsa smittspridning och hålla oss till myndigheternas riktlinjer.

Vi förväntar oss att alla följer rekommendationerna och stannar hemma ifall man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, då ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Kan man inte komma på mötet så kan man alltid skicka med någon en fullmakt. Glöm inte att en fullmakt ska bevittnas av två personer.

Vårstädning

Vi har beslutat att inte ha någon gemensam städdag denna vår, området är ganska välstädat och omständigheterna i samhället gör att vi vill minimera social kontakt. Det kommer inte finnas någon container för trädgårdsavfall i området.

Årsmöte

Den 17 maj gör vi ett nytt försök till årsmöte. Vi kommer att sträva efter att ha årsmötet utanför samfällighetslokalen. Om det är möjligt, ber vi om att inte mer än en person per hushåll närvarar vid mötet – detta för att begränsa smittspridning och hålla oss till myndigheternas riktlinjer. Vi förväntar oss att alla följer rekommendationerna och stannar
hemma ifall man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, då ska
du försöka låta bli att träffa andra människor. Kan man inte komma på mötet så kan man alltid skicka med någon en fullmakt. Glöm inte att en fullmakt ska bevittnas av två personer.