Parkering och biltrafik

Varje hushåll är garanterad en parkeringsplats vilken går att hyra genom kontakt med sekreteraren. För garageplats eller fler parkeringsplatser finns ett kösystem.

Vi har 62 parkeringsplatser utomhus och 20 garageplatser, vi är 62 hushåll.

Principer för hyresavtal

Vid årsmötet 2019 så fattades beslut om ny principer för parkeringsavtalen och nya hyresavtal togs fram.

  •         Alla hushåll med bil/mc har rätt att hyra en (1) parkeringsplats.
  •         Bil/MC måste ägas/disponeras av boende i samfälligheten.
  •         Om man har behov kan man hyra en andra plats om det finns platser lediga.
  •         Om man har behov av att hyra en tredje plats så kommer det avtalet bara att vara tillfälligt så länge som det inte finns någon kö till parkeringsplatserna. Så fort någon som inte har någon plats eller har en (1) plats och behöver en andra så kommer det tillfälliga hyresavtalet att sägas upp.
  •         Till garageplatserna är det kö och lediga platser fördelas efter kötid.
  •         Att hyra ut sin parkering eller garageplats i andra hand är inte tillåtet. (Att låna ut sin plats enstaka timmar eller dagar är förstås ok)

Det finns totalt fem stycken märkta gästparkeringsplatser som ligger utanför garaget längs Rapsodivägen. Dessa får endast utnyttjas av gäster till boende i Mässan, inte av boende. Varje hushåll har ett gult parkeringstillstånd, som skall ligga synligt.

Vid missbruk av dessa parkeringsregler kommer kontrollavgift att utfärdas!

Upptäcker Du missbruk mot våra regler kan detta anmälas på vår kontakttelefon eller mejl. Det är Q-park som sköter kontrollen av parkering och gångar i området. Eventuell överklagan av en kontrollavgift ska göras till Q-park skriftligen.

Biltrafik är förbjudet inom området!
Men naturligtvis är transporter tillåtna för boende i området. Tunga lass av varor, transport av äldre eller handikappade är exempel på sådana transporter.

Parkering är absolut inte tillåtet. Mässans område är klassat som parkeringsförbudzon. Max 15 minuter får man stå med en bil i området vid på- eller avlastning.

För att skydda oss själva och våra barn finns fart- och väghinder i form av gupp och grindar utplacerade i området. De är till för att hindra obehörig trafik och framför allt för att sakta ner farten på fordonen. Under vintern tas guppen in för snöröjningens skull.
Grindarna skall hållas stängda, förutom när vinterväglag råder. Nyckel till grindarna är densamma som till soprummet.

Det finns även två betonghinder nedanför lokalen mot Rondovägen. De är till för att hindra genompasserande biltrafik.

Information till garageinnehavare

I garagen finns värmeelement, belysning samt ett uttag för 230V. Värmeelementet styrs av en gemensam förinställd termostat som inte skall ändras. Temperaturen skall ligga på ca 5-10 grader C vintertid. Vidare får eluttaget inte användas till motor- eller kupévärmare. De är inte dimensionerade för det. Det är heller inte tillåtet att ändra i elinstallationen eller att ha elkablar dragna ut under porten. Förvara inte brandfarliga material i garaget. Tänk på brandrisken!

Kölista till garage  (Uppdaterat 240322)

Köplats Kötid sedan
1 180305
2 180429
3 200601
4 210510
5 220901
6 230302
7 230430
8 230609
9 230925
10 231201
11 240415