Parkering och biltrafik

Varje hushåll är garanterad en parkeringsplats vilken går att hyra genom kontakt med sekreteraren. För garageplats eller fler parkeringsplatser finns ett kösystem.

Det finns totalt fem stycken märkta gästparkeringsplatser som ligger utanför garaget längs Rapsodivägen. Dessa får endast utnyttjas av gäster till boende i Mässan, inte av boende. Varje hushåll har ett gult parkeringstillstånd, som skall ligga synligt.

Vid missbruk av dessa parkeringsregler kommer kontrollavgift att utfärdas!

Upptäcker Du missbruk mot våra regler kan detta anmälas på vår kontakttelefon eller mejl. Det är Q-park som sköter kontrollen av parkering och gångar i området. Eventuell överklagan av en kontrollavgift ska göras till Q-park skriftligen.

Biltrafik är förbjudet inom området!
Men naturligtvis är transporter tillåtna för boende i området. Tunga lass av varor, transport av äldre eller handikappade är exempel på sådana transporter.

Parkering är absolut inte tillåtet. Mässans område är klassat som parkeringsförbudzon. Max 15 minuter får man stå med en bil i området vid på- eller avlastning.

För att skydda oss själva och våra barn finns fart- och väghinder i form av gupp och grindar utplacerade i området. De är till för att hindra obehörig trafik och framför allt för att sakta ner farten på fordonen. Under vintern tas guppen in för snöröjningens skull.
Grindarna skall hållas stängda, förutom när vinterväglag råder. Nyckel till grindarna är densamma som till soprummet.

Det finns även två betonghinder nedanför lokalen mot Rondovägen. De är till för att hindra genompasserande biltrafik.

Information till garageinnehavare

I garagen finns värmeelement, belysning samt ett uttag för 230V. Värmeelementet styrs av en gemensam förinställd termostat som inte skall ändras. Temperaturen skall ligga på ca 5-10 grader C vintertid. Vidare får eluttaget inte användas till motor- eller kupévärmare. De är inte dimensionerade för det. Det är heller inte tillåtet att ändra i elinstallationen eller att ha elkablar dragna ut under porten. Förvara inte brandfarliga material i garaget. Tänk på brandrisken!