Gemensamma utrymmen

Gemensamhetslokalen, Rapsodivägen 73

Behöver ni lite utrymme för en familjefest, övernattning eller dylikt, så kan du som är medlem i Mässan få låna lokalen. Lokalen skall lämnas hel och ren.

Bastu

Ligger i bottenplan av gemensamhetslokalen. För att utnyttja bastun måste man boka i förväg.  Bastun är trasig.

Här inne finns även mindre styrketräningsutrustning såsom motionscykel, hantlar m.m.

För den gemensamma trevnaden gör vi rent efter oss. Rengöringsmateriel finns i städskrubben precis innanför dörren till höger.

Aktivitetsrummet

Aktivitetsrummet är ombyggnad här kommer redskapsboden att flytta in.

I aktivitetsrummet finns möjlighet för lite fritidsaktiviteter. Det finns ett pingisbord, ett air-hockeybord samt två målgårdar för landhockey/innebandy.

Målsman/myndig person är ansvarig vid varje utnyttjande. Barn under 12 år får inte ensamma vistas i lokalen. Vidare är aktivitetslokalen enbart till för boende i Mässan. Glöm inte att felanmäla om du upptäcker några skador och fel.

Redskap och maskiner

Samfälligheten äger gemensamt en del maskiner och redskap som kan lånas ut vid behov;

  • Stegar
  • Skottkärror
  • Tapetserarbord
  • Gräsklippare
  • Krattor
  • Spadar
  • Sopborstar

För att få använda våra motordrivna redskap krävs först en kortare utbildning av ansvarig. Minimiålder för att få använda dessa redskap är 16 år.

Lekplatser

På samfällighetens mark finns även tre stycken lekplatser, med gungor, rutschkanor och sandlåda.

lekpark