Information

Det har upptäckts ett mindre läckage på en vattenledning i vårt område.

Vattnet kommer att stängas av i hela området under reparationen på fredagen den 10/5/2019 mellan 9:00 – 15:00

Ny sand och nytt nät

Sanden

Sanden i sandlådan i den nedre lekparken mot parkeringen har varit under all kritik en längre tid. Det är nu åtgärdat, den gamla sanden är avlägsnad och ersatt med ny, det las även 300 kg extra ny sand.

Nätet

Det har införskaffats ett nytt kattnät till sandlådan för att hålla oinbjudna gäster borta från sanden. För att vi ska kunna hålla sanden ren och fräsch så är det viktigt att nätet läggs över sandlådan, det fäst med krokar på sandlådans sidor.

Nedre delen av lokalen

Den nedre delen av samfällighetslokalen behöver renoveras/fräschas upp. Vi i styrelsen undrar om ni har några förslag till vad denna del av lokalen kan användas till. Alla tankar och idéer välkomnas – ju fler desto bättre. Målet är att lokalen kommer alla till nytta och inte står oanvänd.

Styrelsen kommer ta ställning till alla förslag och presentera förslagen som är genomförbara vid nästa årsmöte (2018).

Skicka ett mejl till styrelsen@samf-massan.se med ämnesraden ”Lokalrenovering”