Råttor

Flera boende i området har den senaste tiden sett råttor, råttor trivs där det finns människor. Det är viktigt att vi håller råttor borta från våra hus eftersom råttor sprider smitta via sin urin och avföring och gnager sönder elledningar och isolering.

Enkla tips och råd:
• Stapla inte trädgårdsmöbler eller annat som ska vinterförvaras intill fasaden.
• Matar ni fåglar, ta upp spillet som hamnat under fågelbordet och plocka bort ev. löst frö på och under fågelbordet.
• Håll rent under altaner och låga balkonger. ”Bråte” utgör skydd för gnagarna.

Det är varje enskild radhusägares ansvar att ta kontakt med en skadedjursbekämpare om man får problem med råttor eller liknad. Skadedjursbekämpning ingår för det mesta i en normal villaförsäkring.
Läs mer om skadedjur på Anticimex hemsida. https://www.anticimex.com/sv-SE/skadedjursproblem