Rapport från årsstämman

Hej kära grannar,

På årsstämman den 24 mars deltog sexton hushåll. Verksamheten under 2023 beskrevs. Den ekonomiska redovisningen presenterades och revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Stämman biföll förslaget.

Styrelsen beskrev och informerade om den stora fjärrvärmeläckan och om de utredningar som pågår (möjlighet till elbilsladdning och nya sopkärl).

Styrelsens budgetförslag inklusive nya avgifter och underhållsplan för 2024 presenterades och godkändes av stämman. De nya avgifterna gäller from maj 2024 och finns beskrivna här på hemsidan under menyn ”För boende”.

Arvoden, timersättning mm höjs. Ordförande, kassörer och ordinarie ledamöter får något högre ersättning. Timersättningen för utfört arbete (tex vid städdagar) höjs till 150 kr. Avgiften till underhållsfonden höjs från 100 till 150 kr. Avgift för parkering och garage höjs inte.

I styrelsen är den enda förändringen att Johan Hjortås ersätter Mohammed Al-Breihi. Nathalie Hönig och Jimmy Werner omvaldes som valberedning.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på nya bokningsregler och eventuella avgifter för gemensamhetslokalen. Stämman gav också styrelsen godkänt att förbereda för inköp och installation av hjärtstartare utanför gemensamhetslokalen så snart ekonomin tillåter det.

Viktigt om revisorer!
Stämman kunde inte välja nya revisorer (2 ordinarie och 1 suppleant) då det inte fanns några förslag. Valberedningen behöver hjälp att få fram namn till dessa uppdrag så att vi så snart det går kan fatta beslut på en kommande extrastämma!

Hör gärna av er till oss i styrelsen eller till valberedningen om revisorer!