Nyhetsbrev 29 sept 2023

Nyhetsbrevet innehåller information om följande frågor:

Reparationen av fjärrvärmeläckan närmar sig slutet
Grävarbetena är nu avslutade. Under kommande vecka fylls schaktet igen. Därefter kommer de nya rören att kopplas in. Mer info kommer inom kort.
Trädbeskärningar
Vi har låtit beskära ett antal träd inom samfälligheten, bla några körsbärsträd och trädet närmast gemensamhetslokalen.
Papperskorgen vid parkeringen
Eftersom papperskorgen missbrukats med nedskräpning runt omkring som följd, har vi tyvärr tvingats tagit bort den.
Infoblad om sophantering
Vi har på förekommen anledning delat ut ett infoblad till alla hushåll om vilka sopor som är lämpliga för hantering i vårt soprum och vilka som ska till någon återvinningsstation. Vi vädjar till alla att respektera instruktionerna.
Stenar
Vi kommer inom kort att få ett antal stora stenar utplacerade för att förhindra onödig bilkörning på våra gräsytor.

Påminnelse om den kommande höststädningen lördagen 28 oktober. Mer info kommer.