Nyhetsbrev Valborg & 1 maj

Det senaste nyhetsbrevet (kolla din mail) innehåller information om:

 • att farthindren är på plats efter sandsopning och vårstädning
 • att arbetet med renoveringen av våra lekplatser påbörjats
 • att den lilla vattenläckan vi haft är provisoriskt lagad
 • att info om styrelsen och kommande möten uppdaterats här på webben
 • en påminnelse att hjälpas åt att hålla bommarna stängda så mycket det går

Glad Valborg och 1 maj! Sköt om er!

Vårstädning lördag 22 april

Kära grannar! Nu är våren här med stormsteg och med den kommer behov av lite vårstädning. Lördagen 22 april kl 9-12. Samling nedanför gemensamhetslokalen. Alla som deltar har rätt till lite ersättning (per hushåll). Blanketter kommer att finnas på plats. Eftermingel som vanligt med grillning och fika. Välkomna!

Obs! Containern till vårstädningen kommer att stå på de två besöksplatserna närmast infarten. Avspärrning från torsdag kväll till måndag!

Rapport från årsstämman 26 mars

Tack alla som medverkade på årsstämman söndagen den 26 mars. Det var hygglig uppslutning och bra diskussioner. Ett extra tack till revisorerna Gunilla och Fredrik och till Nathalie i valberedningen. Och ett mycket stort tack till Kristina Toth, som nu avslutar sitt mångåriga engagemang i styrelsen och samfälligheten!

Styrelsen

Den nya styrelsens sammansättning är som följer:
Ordförande: Ingvar Lundkvist
Ledamot / Sekreterare: Mohammed Al-Breihi
Ledamot / Kassör: Anna-Karin Ljusberg
Ledamot / Biträdande kassör: Per-Ove Melinder
Ledamot: Peter Csiky
Suppleant: Daniel Åderman
Suppleant: Jimmy Bergström

Kristina Toth lämnade styrelsen efter många år som sekreterare.
Som ny styrelsesuppleant invaldes Jimmy Bergström.

Nya avgifter fr.o.m. 1/7 2023

Mötet beslutade att bifalla styrelsen förslag till nya avgifter. Avgiften höjs med 5% och den extra 100-lappen till renoveringsfonden bibehålls.

Den nya månadsavgiften blir då 1989 kr plus 100 kr/månad för 3:a och 2676 kr plus 100 kr/månad för 4:a/5:a. Avgiften för parkering och garage höjs med 50 kr till 200/500 kr/mån.

Vi uppmanar alla att ansluta sig till autogiro. Blankett finns här Autogiro till mässan

För information om övriga frågor på stämman eller för en kopia på protokollet maila  styrelsen@samf-massan.se
Protokollet beräknas vara färdigt och justerat vecka 15.

Nyhetsbrev för jan/feb 2023

Det senaste nyhetsbrevet innehåller information om:

 • det avtal (trygg värme total) som vi har med SFAB (Södertörns Fjärrvärme AB) om vår fjärrvärme. Titta gärna in på SFAB:s hemsida, där man för tillfället beskriver vår typ av avtal i tre små videos.
 • att vi nu är momsregistrerade och lägger om all ekonomihantering till oss själva. Mer info kommer på årsstämman.
 • att några träd, bla den stora tallen vid flaggstången, kommer att fällas i februari.
 • att gemensamhetslokalen får lite uppfräschning med ny diskmaskin och spis.
 • påminnelse om årsstämman söndagen den 26 mars.

De som inte prenumererar på nyhetsbrevet får en utskrift i sina brevlådor.

Hör gärna av er till oss i styrelsen om det är något ni undrar över. 🙂

Skyltar, vinter, snö och underhåll

Det senaste nyhetsbrevet för november/december innehåller en hel del information om vad som skett, och kommer att ske, inom samfälligheten:

 • ComHem/Tele2:s nät till alla hushåll är servat och uppdaterat
 • Nya skyltar, informationstavla och spegel vid parkeringen är uppsatta
 • Varmvattenläckan (se förra nyhetsbrevet) är åtgärdad
 • Vinter och snöröjning. Snöröjningen har brister som vi jobbar med …
 • Ljusgranen vid flaggstången kommer som vanligt att lysa i vintermörkret
 • Nästa år kommer samfälligheten att vara momsregistrerad. Mer info om detta och mycket annat i de kommande nyhetsbreven

Hör gärna av er till oss i styrelsen om det är något ni undrar över. 🙂

Nytt nyhetsbrev utskickat

Det nu aktuella nyhetsbrevet för september 2022 (skickas separat) innehåller en hel del viktig information. Det är lite mycket text, men det handlar om flera viktiga frågor inom samfälligheten. Hör gärna av er till oss i styrelsen om det är något ni undrar över. 🙂

 • Felsökning av blandare/varmvattenkranar
 • Svajig värme i elementen för tillfället
 • Uppdatering kring avtal för p-platser
 • Hösten i antågande med skadedjur/råttor
 • Soprummet är bara till för hushållssopor och matavfall

Vårfint i Mässan

Tack alla som bidragit under vårstädningen och gjort det fint i samfälligheten!
Överallt har det krattats, klippts och sopats. Lekplatserna har städats och blivit fina.
Städdagen avslutades med trevligt efterhäng vid gemensamhetslokalen kring korv, saft och kaffe och ”grannprat”. 🙂

Vårstädning m.m.

 • Städdag lördagen 23 april kl 9-12
  Samling och genomgång kl 9 nedanför gemensamhetslokalen.
  Arbetsuppgifter delas ut och alla måste fylla i en blankett för att få ersättning för dagens insatser. Efteråt samlas vi vid gemensamhetslokalen för fika och korvgrillning efter genomfört jobb 🙂
 • Farthindren och bommarna
  Farthindren kommer att utplaceras igen sista veckan i april.
  Under vår, sommar och höst ska bommarna vara stängda för allas säkerhet. 🙂
 • Besiktning av lekplatserna v. 17
  Under v. 17 kommer våra tre lekplatser att besiktigas. Därefter kommer styrelsen att diskutera hur vi går vidare med påfyllnad av sand och andra åtgärder (utifrån besiktningsprotokollen).

Nytt datum för sandsopning

Sandsopning är uppskjuten till nästa vecka pga vädret och kommer att ske onsdag 13 april och torsdag 14 april.

Om möjligt så parkera era bilar på annan plats, dagtid. Detta för att sopmaskinen ska kunna komma fram och för att slippa dammiga bilar. Om du behöver lämna bilen på parkeringen så var vänlig och sopa själv din parkering senast tisdag. Det går bra att sopa fram sand på gångvägarna framför huset men var vänlig och gör inte det förrän på tisdag så att vi slipper sandhögar att snubbla på.