Fiberistallation

Här kommer lite information som vi har fått om fiberdragningen i området. Det kommer att ske i tre delar. Kundinstallationer, stamgrävning och driftsättning.

Kundinstallationer
Företaget som sköter kundinstallationerna har börjat kontakta fastighetsägare som har anmält sig för fiber och kommer att fortsätta att göra det under vecka 6. Förhoppningen är att göra klart så många kundinstallationer som möjligt innan stamgrävningen börjar så dom kan se vart kunddukterna är och koppla på dom till stammen.

Stamgrävning
Den stora grävningen som sker på samfällighetens och kommunens mark. Dom börjar i kommunens mark vecka 6. I samfällighetens mark börjar dom mellan vecka 6-9. Allt detta om vädret tillåter såklart.

Driftsättning
Är preliminärt planerat till slutet av april.

OBS Säg inte upp några tjänster förens fibern funkar i huset

Mellanbommen

Vi har haft mycket problem med mellanbommen i området, på så sätt att det är någon/några som öppnar bommen med ett verktyg istället för den nyckel som alla har blivit tilldelade.

Detta har tyvärr lett till flera reparationer. Nu senast har hela låssystemet havererat vilket innebär att det måste bytas ut helt. Bytet är planerat att ske under vecka 42.

Det är jätteviktigt att man använder den nyckel man har blivit tilldelad av styrelsen och absolut inte använder något verktyg eller ”egna” införskaffade bomnycklar. Vi vill även påminna om hur viktigt det är att bommarna fungerar som dom ska. Det har skett flera gånger att ambulansen inte har kunnat använda bommen.

Höststädning

Välkommen till höstens städdag!

Höstens städdag närmar sig lördag den 26e oktober är det dags. Med gott humör samlas vi vid redskapsboden klockan 9:00, som vanligt så delas arbetsuppgifter ut och alla prickas av för att få ersättning för dagens insatser. Underlag för ersättning kommer att finnas, det finns även att till gå på hemsidan under ”Dokument -> Underlag – Städdag.pdf

Korvgrillning

Vid 12-tiden tar vi och packar ihop och tar lite grillad korv samt något att dricka vid lokalen.

Hoppas att vi får en riktigt fin förmiddag tillsammans!
Mvh Styrelsen

Extra stämma

Alla medlemmar i Samfälligheten Mässan, även hyresgäster är välkomna på extra stämma.

Söndagen den 22/9 2019 kl 19.00
Lokalen Rapsodivägen 73

Välkomna
Styrelsen

Samfällighetslokalen

Observera att kylen och frysen i lokalen är trasiga för tillfället.

Om du har bokat lokalen och planerar på att använda kylen eller frysen som finns där kommer det inte vara möjligt på grund av haveri. Vi kommer givet vis att meddela så fort som det finns en fungerande kyl och frys igen.

Om det är någon som har en kyl/frys att donera tas den gärna emot för att installeras i lokalen.

Extra stämma

Alla medlemmar i Samfälligheten Mässan, även hyresgäster är välkomna på extra stämma.

Söndagen den 30 juni 2019 kl 19.00
Lokalen Rapsodivägen 73

Välkommna
Styrelsen

Vattenläcka, avstängning vattnet

Tyvärr så har våra vatten- och fjärrvärmeledningar slitits hårt under vintern och är i behov av reparationer. En läcka på varmvattenledningarna har observerats och reparationen är på gång.

På onsdag den 22/5 kommer schaktarbeten påbörjas i gångvägen mellan 5:an och 65:an.
Vägen kommer därför att stängas av, vattnet kommer stängas av periodvis under onsdagen och eventuellt fler gånger under torsdag och fredag om behov uppstår.

Information

Det har upptäckts ett mindre läckage på en vattenledning i vårt område.

Vattnet kommer att stängas av i hela området under reparationen på fredagen den 10/5/2019 mellan 9:00 – 15:00