Extra stämma

Alla medlemmar i Samfälligheten Mässan, även hyresgäster är välkomna på extra stämma.

Söndagen den 30 juni 2019 kl 19.00
Lokalen Rapsodivägen 73

Välkommna
Styrelsen