Vattenläcka, avstängning vattnet

Tyvärr så har våra vatten- och fjärrvärmeledningar slitits hårt under vintern och är i behov av reparationer. En läcka på varmvattenledningarna har observerats och reparationen är på gång.

På onsdag den 22/5 kommer schaktarbeten påbörjas i gångvägen mellan 5:an och 65:an.
Vägen kommer därför att stängas av, vattnet kommer stängas av periodvis under onsdagen och eventuellt fler gånger under torsdag och fredag om behov uppstår.