Om mässan

Bakgrund

Samfällighetsföreningen Mässan bildades 1 december 2001 som en interimsstyrelse. Den blev en ordinarie styrelse från årsmötet i mars 2002.
Samfälligheten består av 65 stycken två- resp. treplans hushåll/radhus från Rapsodivägen udda nummer 5 till 129.
Nuvarande sammansättning av styrelsen kan du se på sidan ”Styrelsen”.

Under Dokument finner du våra stadgar m.m.

Ändamål

Samfällighetens ändamål är att förvalta de gemensamma anläggningarna som ingår i samfälligheten. Hit hör lokalen, gångar, gångbelysning, garage, värme, vatten o.s.v.

Styrelsen ansvar och svarar för att underhåll utförs av så att anläggningarna hålls i avsett skick. Styrelsen för även redovisning av föreningens räkneskaper och tillkallar till årsstämma.

Medlemmarna (husägare i Mässans område) är delägare i de gemensamma anläggningarna.

Mer om Samfällighetsföreningen finns att läsa i dess stadgar. För mer allmän information, se t.ex Vi i villas informationsblad om samfällighetsföreningar.

Lämna ett svar