Rapport från årsmötet den 27/3

Styrelsen

Den nya styrelsens sammansättning är som följer:
Ordförande: Ingvar Lundkvist
Ord ledamot / Kassör: Anna-Karin Ljusberg
Ord ledamot / Sekreterare: Kristina Toth
Ord ledamot: Per-Ove Melinder
Ord ledamot: Peter Csiky
Suppleant: Daniel Åderman
Suppleant: Mohammed Al-Breihi

Pähr Stenskytt lämnade styrelsen efter många år som kassör
Som ny styrelseledamot valdes Per-Ove Melinder in på fyllnadsval 1 år..

Nya avgifter fr.o.m. 1/7 2022

Mötet beslutade att bifalla styrelsen förslag till nya avgifter.
Avgiften höjs med 2% och den extra 100-lappen till renoveringsfonden bibehålls.

Den nya månadsavgiften blir då 1994 kr/månad för 3:a och 2649 kr/månad för 4:a/5:a.
Avgiften för parkering och garage förblir densamma (150/450 kr/mån)

Vi uppmanar alla att ansluta sig till autogiro. Blankett finns här Autogiro till mässan

För information om övriga frågor på stämman eller för en kopia på protokollet maila  styrelsen@samf-massan.se
Protokollet beräknas vara färdigt och justerat vecka 14.