Sandsopning och farthinder

Hej grannar,

Sandsopningen är äntligen påbörjad. I slutet av denna vecka eller i början av nästa vecka kommer den stora maskinen och tar hand om sanden.

Därefter kommer farthindren att utplaceras. Förhoppningsvis i veckan före den 20 april. Och då är det också säsongsdags att hålla bommarna stängda.

Dvs ”Inga farthinder – öppna bommar” och ”Farthinder utplacerade – stängda bommar”.

Sköt om er!