Sommar med nyheter och uppmaningar

Nytt parkeringsbolag
Nytt parkeringsbolag för vår förening är Sverige Parkering från juli månad. Avtalet med Aimo är avslutat. Nya skyltar kommer upp i början av juli. Sverige Parkering kommer även att göra bevakningsturer inom samfälligheten. Mer info kommer efter någon veckas mjukstart. Vi påminner om att det råder P-förbud inom samfälligheten. Tillåten maxtid är 10 min med tanke på utryckningsfordon. Undantag är t.ex. vid in- och utflyttning.

Soprummet!
På förekommen anledning måste vi påminna om att det endast är vanliga hushållssopor och matavfall som kan lämnas i soprummet! Alla former av förpackningar m.m. ska lämnas på återvinningsstation (t.ex på Melodivägen på väg mot centrum eller SRV:s återvinningscentral mellan Skogås och Trångsund)!

Stäng bommarna!
En liten vädjan till oss alla att hjälpas åt och stänga bommarna så snart det bara går efter att de ställts upp för bilpassage. Många är duktiga och stänger bommarna efter sig, men ibland är det några som glömmer sig.

Nya bokningsverktyg på hemsidan för gemensamhetslokalen
Nu är det möjligt att även boka en del av ett dygn. Lokalen är så populär, att vi hoppas på detta sätt kunna göra den än mer tillgänglig. Tyck gärna till om de nya verktygen till oss i styrelsen (styrelsen@samf-massan.se)!

Ingen tippning vid gemensamhetslokalen
Vi påminner om att det inte är tillåtet att tippa trädgårdsavfall eller liknande på andra sidan av stigen vid gemensamhetslokalen! Det är park-/naturmark och tillhör kommunen.

Glad sommar och sköt om er!