Avstängning av varm- och kallvatten onsdagen 25 oktober

Till alla hushåll i Mässan!

De nya fjärrvärmerören
De nya fjärrvärmerören kommer att kopplas in tisdagen 25 oktober. Detta dagsjobb kommer endast att marginellt märkas.

Omläggning av vattnet
Onsdagen 25 oktober  kl 8 – max16 kommer varm- och kallvattnet att vara avstängt pga omläggning med nya rör. Om arbetet blir klart före kl 16 kommer vattnet självklart att kopplas på tidigare.

Varm- och kallvattnet kommer alltså att vara avstängt under stor del av onsdagen den 25 oktober. Häll upp vatten innan för matlagning, dryck etc!