Rapport från årsstämman 26 mars

Tack alla som medverkade på årsstämman söndagen den 26 mars. Det var hygglig uppslutning och bra diskussioner. Ett extra tack till revisorerna Gunilla och Fredrik och till Nathalie i valberedningen. Och ett mycket stort tack till Kristina Toth, som nu avslutar sitt mångåriga engagemang i styrelsen och samfälligheten!

Styrelsen

Den nya styrelsens sammansättning är som följer:
Ordförande: Ingvar Lundkvist
Ledamot / Sekreterare: Mohammed Al-Breihi
Ledamot / Kassör: Anna-Karin Ljusberg
Ledamot / Biträdande kassör: Per-Ove Melinder
Ledamot: Peter Csiky
Suppleant: Daniel Åderman
Suppleant: Jimmy Bergström

Kristina Toth lämnade styrelsen efter många år som sekreterare.
Som ny styrelsesuppleant invaldes Jimmy Bergström.

Nya avgifter fr.o.m. 1/7 2023

Mötet beslutade att bifalla styrelsen förslag till nya avgifter. Avgiften höjs med 5% och den extra 100-lappen till renoveringsfonden bibehålls.

Den nya månadsavgiften blir då 1989 kr plus 100 kr/månad för 3:a och 2676 kr plus 100 kr/månad för 4:a/5:a. Avgiften för parkering och garage höjs med 50 kr till 200/500 kr/mån.

Vi uppmanar alla att ansluta sig till autogiro. Blankett finns här Autogiro till mässan

För information om övriga frågor på stämman eller för en kopia på protokollet maila  styrelsen@samf-massan.se
Protokollet beräknas vara färdigt och justerat vecka 15.