Bestämmelser och dokument

Bestämmelser

Husdjur: -Ett stort ansvar åligger ägaren. På Huddinge kommuns hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för hållande av katt. Framför allt följande: ”När katten är ute är ägaren skyldig att hålla katten under uppsikt så att den inte förorenar på olämpliga ställen som exempelvis i sandlådor!” Du hittar även information om vad som gäller för hundar. ”För allas trevnads skull: Plocka upp efter din hund.Om du har husdjur -ta del av dessa bestämmelser.

Information om vad som gäller för sophantering, fordonstrafik och parkering i området,
renovering av fastighet, respektive trädfällning, hittar du under fliken information till boende.

Stadgar

Samfällighetens stadgar

Ekonomi

Aktuella avgifter hittar du under fliken ”information till boende”, för övriga dokument kontaktar du sekreteraren eller mailar till styrelsen.
Tidrapport: Blankett för arbeten åt samfälligheten

Bostad

Radhus_-teknisk beskrivning
Planritning 3:or respektive 5:or (med reservation för utförda detaljändringar).

Området

Avstyckningsdokument (2001-05-28), anger bl.a. ägandeförhållanden mellan fastighetsägare och gemensamhetsansvar.  Gemensamhetsanläggningar samt tomtstorlekar anges i m2. Avstyckning, anläggnings- och ledningsrättsåtgärd; KARTA 2001

Detaljerad områdeskarta med gränser och avstyckning, 2001.