Nytt datum för sandsopning

Sandsopning är uppskjuten till nästa vecka pga vädret och kommer att ske onsdag 13 april och torsdag 14 april.

Om möjligt så parkera era bilar på annan plats, dagtid. Detta för att sopmaskinen ska kunna komma fram och för att slippa dammiga bilar. Om du behöver lämna bilen på parkeringen så var vänlig och sopa själv din parkering senast tisdag. Det går bra att sopa fram sand på gångvägarna framför huset men var vänlig och gör inte det förrän på tisdag så att vi slipper sandhögar att snubbla på.

Rapport från årsmötet den 27/3

Styrelsen

Den nya styrelsens sammansättning är som följer:
Ordförande: Ingvar Lundkvist
Ord ledamot / Kassör: Anna-Karin Ljusberg
Ord ledamot / Sekreterare: Kristina Toth
Ord ledamot: Per-Ove Melinder
Ord ledamot: Peter Csiky
Suppleant: Daniel Åderman
Suppleant: Mohammed Al-Breihi

Pähr Stenskytt lämnade styrelsen efter många år som kassör
Som ny styrelseledamot valdes Per-Ove Melinder in på fyllnadsval 1 år..

Nya avgifter fr.o.m. 1/7 2022

Mötet beslutade att bifalla styrelsen förslag till nya avgifter.
Avgiften höjs med 2% och den extra 100-lappen till renoveringsfonden bibehålls.

Den nya månadsavgiften blir då 1994 kr/månad för 3:a och 2649 kr/månad för 4:a/5:a.
Avgiften för parkering och garage förblir densamma (150/450 kr/mån)

Vi uppmanar alla att ansluta sig till autogiro. Blankett finns här Autogiro till mässan

För information om övriga frågor på stämman eller för en kopia på protokollet maila  styrelsen@samf-massan.se
Protokollet beräknas vara färdigt och justerat vecka 14.