Mässans Styrelse

Ordförande: Ingvar Lundkvist
Ord ledamot / Sekreterare: Mohammed Al-Breihi
Ord ledamot / Kassör: Anna-Karin Ljusberg
Ord ledamot / Biträdande kassör: Per-Ove Melinder
Ord ledamot: Peter Csiky
Suppleant: Daniel Åderman
Suppleant: Jimmy Bergström

Revisorer: Gunilla Schagerström och Peter Eriksson
Revisorssuppleant: Fredrik Yderhag

Valberedning:
Natalie Hönig och Jimmy Werner

Samfällighetens styrelse kan kontaktas på styrelsen@samf-massan.se


Ansvarsfördelning inom styrelsen

Av praktiska skäl kan det vara bra att känna till följande ansvarsfördelning:

Ekonomi: Anna-Karin Ljusberg och Per-Ove Melinder
Parkering och garage: Anna-Karin Ljusberg
Nycklar: Anna-Karin Ljusberg
Gemensamhetslokalen: Peter Csiky
Grannsamverkan: Ingvar Lundkvist
Webbansvarig: Ingvar Lundkvist och Anna-Karin Ljusberg

Styrelsemöten

Styrelsen genomför ett möte varje månad i kvarterslokalen, Rapsodivägen 73. Dessa möten är stängda. Har medlemmar något som styrelsen ska behandla så kontakta någon av styrelseledamöterna.

Årsmöten

Samfälligheten genomför årligen föreningsstämma. Denna sker normalt i mars månad.

Motioner (förslag) till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader innan kommande årsmöte, dvs. innan årsskiftet, för att de ska hinna behandlas. Under dokument finns exempel på hur en motion kan se ut.

Med anledning av GDPR redovisas inte mötesprotokoll på hemsidan. Kontakta sekreteraren för att ta del av protokollet.