Inspektion av krypgrund

Det vore bra om alla fastighetsägare till 3:or kunde göra en inspektion av sin krypgrund. Det är bara 3:orna som har en krypgrund att inspektera. Krypgrunden kommer man åt genom en lucka i golvet ned till den.

Kulvertarna under 4/5:or inspekteras av styrelsen och inspekteras minst 2 ggr per år t.ex. i samband med vår- och höststädning, eller oftare om behov finns.

Inspektionens syfte är att hitta läckage på värme-, vatten- och avloppsrör så tidigt som möjligt och på så sätt förebygga omfattande kostnader för samfälligheten. Om någon form av läckage upptäcks måste styrelsen kontaktas omedelbart.

Styrelsen har som önskemål att få in underlag från dessa inspektioner. Vi har ett enklare dokument som fastighetsägaren kan fylla i och lämna. Vi hoppas att samtliga fastighetsägare lämnar in ett underlag så fort som möjligt

Länk till dokumentet

Årsmötet skjuts upp

Årsmötet skjuts upp!

Med anledning av att Regeringen från och med söndag inför förbud mot sammankomster med fler än 50 personer, kommer vi skjuta upp årsmötet.

Vi återkommer med ett nytt datum och med en ny kallelse, när Regeringen meddelar om att restriktionerna lättas upp.

Mvh Styrelsen samfällighetsföreningen Mässan

Årsmötet

Vi har fått frågan om vi kommer ställa in/flytta årsmötet.

Vi har för avsikt att genomföra mötet som planerat på söndag den 29/3 klockan
19:00, såvida inte omständigheterna förändras.

Det finns i nuläget inget hinder för att genomföra mötet enligt folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Vi förväntar oss att alla följer rekommendationerna och stannar
hemma ifall man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, då ska
du försöka låta bli att träffa andra människor.
Om folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras kommer vi att följa dom även
med kort varsel.

Vi ser fram emot att träffa så många som möjligt på söndag, väl mött.

Mvh Styrelsen samfällighetsföreningen Mässan

Årsstämma 2020

Väl mött söndagen den 29/3 klockan 19:00 för årsstämma i samfällighetslokalen. Alla ska ha fått en kallelse i sin brevlåda tidigare under mars. Vi hoppas att alla som kan kommer på årsmötet. Med vänliga hälsningar Styrelsen

Fiberistallation

Här kommer lite information som vi har fått om fiberdragningen i området. Det kommer att ske i tre delar. Kundinstallationer, stamgrävning och driftsättning.

Kundinstallationer
Företaget som sköter kundinstallationerna har börjat kontakta fastighetsägare som har anmält sig för fiber och kommer att fortsätta att göra det under vecka 6. Förhoppningen är att göra klart så många kundinstallationer som möjligt innan stamgrävningen börjar så dom kan se vart kunddukterna är och koppla på dom till stammen.

Stamgrävning
Den stora grävningen som sker på samfällighetens och kommunens mark. Dom börjar i kommunens mark vecka 6. I samfällighetens mark börjar dom mellan vecka 6-9. Allt detta om vädret tillåter såklart.

Driftsättning
Är preliminärt planerat till slutet av april.

OBS Säg inte upp några tjänster förens fibern funkar i huset

Mellanbommen

Vi har haft mycket problem med mellanbommen i området, på så sätt att det är någon/några som öppnar bommen med ett verktyg istället för den nyckel som alla har blivit tilldelade.

Detta har tyvärr lett till flera reparationer. Nu senast har hela låssystemet havererat vilket innebär att det måste bytas ut helt. Bytet är planerat att ske under vecka 42.

Det är jätteviktigt att man använder den nyckel man har blivit tilldelad av styrelsen och absolut inte använder något verktyg eller ”egna” införskaffade bomnycklar. Vi vill även påminna om hur viktigt det är att bommarna fungerar som dom ska. Det har skett flera gånger att ambulansen inte har kunnat använda bommen.

Höststädning

Välkommen till höstens städdag!

Höstens städdag närmar sig lördag den 26e oktober är det dags. Med gott humör samlas vi vid redskapsboden klockan 9:00, som vanligt så delas arbetsuppgifter ut och alla prickas av för att få ersättning för dagens insatser. Underlag för ersättning kommer att finnas, det finns även att till gå på hemsidan under ”Dokument -> Underlag – Städdag.pdf

Korvgrillning

Vid 12-tiden tar vi och packar ihop och tar lite grillad korv samt något att dricka vid lokalen.

Hoppas att vi får en riktigt fin förmiddag tillsammans!
Mvh Styrelsen

Extra stämma

Alla medlemmar i Samfälligheten Mässan, även hyresgäster är välkomna på extra stämma.

Söndagen den 22/9 2019 kl 19.00
Lokalen Rapsodivägen 73

Välkomna
Styrelsen

Samfällighetslokalen

Observera att kylen och frysen i lokalen är trasiga för tillfället.

Om du har bokat lokalen och planerar på att använda kylen eller frysen som finns där kommer det inte vara möjligt på grund av haveri. Vi kommer givet vis att meddela så fort som det finns en fungerande kyl och frys igen.

Om det är någon som har en kyl/frys att donera tas den gärna emot för att installeras i lokalen.