Fjärrvärmereparation

Nu äntligen har rören kommit och nästa vecka startar arbetet med att byta ut fjärrvärmerören på övre området.

Vi vet ännu inte exakt hur lång tid som arbetet kommer att pågå men grävaren har lovat att vägarna i möjligaste mån kommer att vara farbara, räddningstjänsten måste bla kunna ta sig fram.

När alla rör ligger på plats kommer det att bli ett kort avbrott i fjärrvärmeförsörjningen när man kopplar på de nya rören till systemet. OBS Det kan då bli nödvändigt att lufta elementen. Börja alltid med elementen på övervåningen och gå nedåt.