Höststädning

Välkommen till höstens städdag!

I våras ställde vi in städdagen helt, men om vi alla hjälps åt och håller avstånd tror vi att vi kan genomföra höstens städdag. Vi vill betona att städdagen är helt frivillig och känner en sig obekväm på något sätt så bör en undvika att delta.

Vi förväntar oss att alla följer rekommendationerna från FHM och stannar hemma ifall man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber. Då ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Vi träffas på lördagen den 24:e oktober klockan 9.00 vid redskapsboden.

Arbetsuppgifter delas ut och alla prickas av för att få ersättning för dagens insatser. Underlag för ersättning finns att hämta på hemsidan under ”Dokument -> Underlag – Städdag.pdf ” men kommer också att delas ut.

På grund av rådande omständigheter, kommer vi inte ha gemensam korvgrillning och fika.

Hoppas att vi får en fin förmiddag tillsammans!

Mvh Styrelsen