Vårstädning

Vi har beslutat att inte ha någon gemensam städdag denna vår, området är ganska välstädat och omständigheterna i samhället gör att vi vill minimera social kontakt. Det kommer inte finnas någon container för trädgårdsavfall i området.