Årsmötet

Vi har fått frågan om vi kommer ställa in/flytta årsmötet.

Vi har för avsikt att genomföra mötet som planerat på söndag den 29/3 klockan
19:00, såvida inte omständigheterna förändras.

Det finns i nuläget inget hinder för att genomföra mötet enligt folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Vi förväntar oss att alla följer rekommendationerna och stannar
hemma ifall man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, då ska
du försöka låta bli att träffa andra människor.
Om folkhälsomyndighetens rekommendationer ändras kommer vi att följa dom även
med kort varsel.

Vi ser fram emot att träffa så många som möjligt på söndag, väl mött.

Mvh Styrelsen samfällighetsföreningen Mässan