möte

Kallelse och dagordning

Datum: 2020-01-21 Tidpunkt: 19.00 Plats: Samfällighetslokalen, Rapsodivägen 73. Samtliga medlemmar i styrelsen är här med kallade till styrelsemötet. Vid förhinder meddelas övriga medlemmar i styrelsen. Valberedning är välkommen att närvara, men har inte rösträtt. Om styrelseledamot har förhinder, röstar suppleanten i dess ställe.

Dagordning:

 1. Mötet öppnas/ val av ordförande och sekreterare.
 2. Genomgång och beslut av föreslagen agenda.
 3. Föregående protokoll/uppföljning.
 4. Anmälan av nya frågor under övrigt.
 5. Följa upp inbetalningar/fakturor.
 6. Underhåll.
 7. Investeringar.
 8. Grannsamverkan.
 9. Inkommen post.
 10. Årskalender.
 11. Övriga frågor.
 12. Årsmöte.
 13. Infobladet/hemsidan.
 14. Mötet avslutas
Välkommna