Årsmötesprotokollet 2019

Årsmötesprotokollet finns att tillgå hos Kristina toth på rapsodivägen 85. Alternativt går det kontakta styrelsen via styrelsen@samf-massan.se för en digital kopia.