Sandsopning

Sandsopning är planerat att påbörjas på måndagen den 8 april, vecka 15. Tanken är att allt ska vara klart under v15.