Kallelse till extra årsstämma

Härmed kallas alla medlemmar i Samfälligheten Mässan även hyresgäster till föreningens extra årsstämma.

Söndagen den 22 maj 2016 kl 19.00
Lokal Rapsodivägen 73

Välkommen
Styrelsen