Nedre delen av lokalen

Den nedre delen av samfällighetslokalen behöver renoveras/fräschas upp. Vi i styrelsen undrar om ni har några förslag till vad denna del av lokalen kan användas till. Alla tankar och idéer välkomnas – ju fler desto bättre. Målet är att lokalen kommer alla till nytta och inte står oanvänd.

Styrelsen kommer ta ställning till alla förslag och presentera förslagen som är genomförbara vid nästa årsmöte (2018).

Skicka ett mejl till styrelsen@samf-massan.se med ämnesraden ”Lokalrenovering”