Mässans Styrelse

Ordförande: Ingvar Lundkvist
Ord ledamot / Kassör: Anna-Karin Ljusberg
Ord ledamot / Sekreterare: Kristina Toth
Ord ledamot: Per-Ove Melinder
Ord ledamot: Peter Csiky
Suppleant: Daniel Åderman
Suppleant: Mohammed Al-Breihi

Revisor: Fredrik Yderhag
Revisorssuppleant: Gunilla Schagerström

Valberedning:
Natalie Höning
Pähr Stenskytt

Samfällighetens styrelse kan kontaktas på styrelsen@samf-massan.se


Ansvarsfördelning inom styrelsen

Av praktiska skäl kan det vara bra att känna till följande ansvarsfördelning:

Parkering och garage: Kristina Toth
Nycklar: Kristina Toth
Lokalen: Peter Csiky
Grannsamverkan: Kristina Toth
Webbansvarig: Ingvar Lundkvist/Anna-Karin Ljusberg

Styrelsemöten

Styrelsen genomför ett möte varje månad i kvarterslokalen, Rapsodivägen 73. Dessa möten är stängda. Har medlemmar något som styrelsen ska behandla så kontakta någon av styrelseledamöterna.

Årsmöten

Samfälligheten genomför årligen föreningsstämma. Denna sker normalt i mars månad.

Motioner (förslag) till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader innan kommande årsmöte, dvs. innan årsskiftet, för att de ska hinna behandlas. Under dokument finns exempel på hur en motion kan se ut.

Med anledning av GDPR redovisas inte mötesprotokoll på hemsidan. Kontakta sekreteraren för att ta del av protokollet.