Mässans Styrelse

Ordförande: Anna-Karin Ljusberg
Ord ledamot / Kassör: Pähr Stenskytt
Ord ledamot / Sekreterare: Kristina Toth
Ord ledamot: Mikael Langell
Ord ledamot: Peter Csiky
Suppleant: Emma Hasselrot
Suppleant: Ingvar Lundquist

Revisor:
Revisorssuppleant:

Valberedning:

Samfällighetens styrelse kan kontaktas på styrelsen@samf-massan.se


Ansvarsfördelning inom styrelsen

Av praktiska skäl kan det vara bra att känna till följande ansvarsfördelning:

Parkering och garage: Kristina Toth
Nycklar: Kristina Toth
Lokalen: Peter Csiky
Grannsamverkan: Kristina Toth
Webbansvarig: Pähr Stenskytt

Styrelsemöten

Styrelsen genomför ett möte varje månad i kvarterslokalen, Rapsodivägen 73. Dessa möten är stängda. Har medlemmar något som styrelsen ska behandla så kontakta någon av styrelseledamöterna.

Årsmöten

Samfälligheten genomför årligen föreningsstämma. Denna sker normalt i mars månad.

Motioner (förslag) till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre månader innan kommande årsmöte, dvs. innan årsskiftet, för att de ska hinna behandlas. Under dokument finns exempel på hur en motion kan se ut.

Med anledning av personuppgiftslagen (PUL) redovisas inte mötesprotokoll på hemsidan. Kontakta sekreteraren för att ta del av protokollet.