Sandsopning

Vi har fått information om att nu vecka 13 på onsdag, 31/3 kommer sandsopning att ske i vårt område. Sopa gärna ut sand från kanterna av gångvägen inför maskinsopningen.
Om möjligt parkera era bilar någon annanstans på onsdag så att maskinen kommer åt så mycket som möjligt av parkeringen.