Årsmöte den 28 mars kl 14:00

Den 28 mars klockan 14:00 har vi årsmöte i samfälligheten. Vi kommer att ha årsmötet utanför samfällighetslokalen oavsett väder och vind.

Vi ber om att inte mer än en person per hushåll närvarar vid mötet – detta för att begränsa eventuell smittspridning och hålla oss till myndigheternas riktlinjer, det är viktigt att alla håller lämpligt avstånd till andra också.

Vi förväntar oss att alla följer rekommendationerna och stannar hemma ifall man känner sig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, då ska du låta bli att träffa andra människor.

En tillfällig lag har införts för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor under pandemin. För samfälligheter gäller följande:

https://bolagsverket.se/om/oss/corona/tillfallig-lag-for-att-underlatta-att-halla-bolags-och-foreningsstammor-1.20812#samfallighethetforeningar

Kan man inte komma på mötet så kan man alltid skicka med någon en fullmakt.

Fullmakten finns tillgänglig under Dokument->Fullmakt 2021.pdf