Gemensamhetslokalen

Från och med söndagen den 10 januari kommer maxgränsen på åtta deltagare att gälla även privata tillställningar i fest- och föreningslokaler. Det beslutade regeringen med hjälp den nya pandemilagen

På grund av detta får det i gemensamhetslokalen inte vistas fler än 8 personer vid ett och samma tillfälle, barn är inräknade i detta. Alla som lånar lokalen är måste se till att detta följs.

Läs mer om detta på https://www.regeringen.se/