Mellanbommen

Vi har haft mycket problem med mellanbommen i området, på så sätt att det är någon/några som öppnar bommen med ett verktyg istället för den nyckel som alla har blivit tilldelade.

Detta har tyvärr lett till flera reparationer. Nu senast har hela låssystemet havererat vilket innebär att det måste bytas ut helt. Bytet är planerat att ske under vecka 42.

Det är jätteviktigt att man använder den nyckel man har blivit tilldelad av styrelsen och absolut inte använder något verktyg eller ”egna” införskaffade bomnycklar. Vi vill även påminna om hur viktigt det är att bommarna fungerar som dom ska. Det har skett flera gånger att ambulansen inte har kunnat använda bommen.